Banka 7990 Modrá pyramida stavební spořitelna

Kontakt

Adresa: Bělehradská 128, čp.222, 120 21 Praha🡕 2
IČO: 60192852
Telefon: 222 824 111
Fax: 222 824 113
Internet: www.vsskb.cz
Infolinka: 222 824 777
Kód banky: 7990Kapitál

Základní kapitál zapsaný: 500 000 000,- Kč
Splacený: 500 000 000,- Kč
Udělení licence: 1.12.1993
Zahájení činnosti: 16.12.1993