Banka 7960 Českomoravská stavební spořitelna

Kontakt

Adresa: Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha🡕 10
IČO: 49241397
Telefon: 225 221 111
Fax: 225 225 999
Internet: www.cmss.cz
Kód banky: 7960

Kapitál

Základní kapitál zapsaný: 1 500 000 000,- Kč
Splacený: 1 500 000 000,- Kč
Udělení licence: 25.8.1993
Zahájení činnosti: 8.9.1993