Banka 6800 Volksbank

Kontakt

Adresa: Lazarská 8, 120 00 Praha🡕 2, Nové Město
IČO: 25083325
Telefon: 221 969 911
Fax: 221 969 951
Internet: www.volksbank.cz
Infolinka: 800133444
Kód banky: 6800
SWIFT: VBOE CZ 2X

Kapitál

Základní kapitál zapsaný: 1 682 800 000,- Kč
Splacený: 1 682 800 000,- Kč
Udělení licence: 20.10.1993 - pobočka, 1.1.1997 - a.s.
Zahájení činnosti: 1.1.1994 - pobočka, 1.1.1997 - a.s.