Banka 6000 PPF banka

Kontakt

Adresa: Evropská 2690/17, 160 41, Praha🡕 6
IČO: 47116129
Telefon: 224 175 888
Fax: 224 175 980
Internet: www.ppfbanka.cz
Kód banky: 6000
SWIFT: PMBP CZ PP

Kapitál

Základní kapitál zapsaný: 769 004 327,50 Kč
Splacený: 769 004 327,50 Kč
do 31.1.1995 ROYAL BANKA CS, a.s.
od 31.1.1995 do 1.9.2004 První městská banka, a.s.