Banka 5800 J&T BANKA

Kontakt

Adresa: Pobřežní 297/14, 186 00 Praha🡕 8
IČO: 47115378
Telefon: 221 710 111
Fax: 221 710 211
Internet: www.jtbank.cz
Email: info@jtbank.cz
Kód banky: 5800
SWIFT: JTBP CZ PPKapitál

Základní kapitál zapsaný: 1 838 127 000,- Kč
Splacený: 1 838 127 000,- Kč
do 24.6.1998 Podnikatelská banka, a.s.
od 24.6.1998 do 2.10.2002 J&T Banka, a.s.
Udělení licence: 27.8.1992
Zahájení činnosti: 18.12.1992
Banka v nucené správě: 6.6.1996 - 6.6.1998
Aktivity v zahraničí: pobočka v SR