Banka 5500 Raiffeisenbank

Kontakt

Adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha🡕 4
IČO: 49240901
Telefon:221 141 111
Fax: 221 142 111
Internet: www.rb.cz
Infolinka: 800 900 900
Kód banky: 5500
SWIFT: RZBC CZ PPKapitál

Základní kapitál zapsaný: 4 889 000 000,- Kč
Splacený: 4 889 000 000,- Kč
Udělení licence: 15.6.1993
Zahájení činnosti: 1.7.1993