Banka 4300 Českomoravská záruční a rozvojová banka

Kontakt

Adresa: Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha🡕 1
IČO: 44848943
Telefon: 255 721 111
Fax: 255 721 110
Internet: www.cmzrb.cz
E-mail: info@cmzrb.cz
Kód banky: 4300
SWIFT: CMZR CZ P1

Kapitál

Základní kapitál zapsaný: 2 131 550 000,- Kč
splacený: 2 131 550 000,- Kč
Udělení licence: 27.1.1992
Zahájení činnosti: 1.3.1992