Banka 3500 ING Bank

Kontakt

Adresa: Nádražní 344/25, 150 00 Praha🡕 5
IČO: 49279866
Telefon: 257 474 111; 257 471 111; infolinka: 800 159 159 (bezplatná)
Fax: 257 474 582; 257 473 555
Internet: www.ing.cz
Infolinka: 800 159 159
Kód banky: 3500
SWIFT: INGB CZ PPKapitál

Základní kapitál zapsaný: 510 000 000,- Kč
Splacený: 510 000 000,- Kč
do 29.1.1996 Internationale Nederlanden Bank N.V.
Zahájení činnosti: 1.9.1993
Země centrály: Nizozemsko