Banka 2700 UniCredit Bank

Kontakt

Adresa: Na Příkopě 858/20, 113 80 Praha🡕 1
IČO: 64948242
Telefon: 221 112 111, infolinka: 800 144 441 (bezplatná)
Fax: 221 112 132
Internet: www.unicreditbank.cz
Infolinka: 800 144 441
Kód banky: 2700
SWIFT: BACX CZ PPKapitál

Základní kapitál zapsaný: 5 124 716 000,- Kč
Splacený: 5 124 716 000,- Kč
Udělení licence: 19.5.1992 - pobočka, 1.1.1996 - a.s.
Zahájení činnosti: 1.7.1992 - pobočka, 1.1.1996 - a.s.