Banka 2100 Hypoteční banka

Kontakt

Adresa: Radlická 333/150, 150 57 Praha🡕 5
IČO: 13584324
Telefon: 224 116 515
Fax: 242 419 222
Internet: www.hypotecnibanka.cz
Kód banky: 2100Kapitál

Základní kapitál zapsaný: 5 076 328 000,- Kč
Splacený: 5 076 328 000,- Kč
do 1.9.1992 AGROBANKA v Hradci Králové, akci🡕 ová společnost
od 1.9.1992 do 27.12.1994 Regiobanka, akci🡕 ová společnost
od 27.12.1994 do 30.7.1998 Českomoravská hypoteční banka, akci🡕 ová společnost
od 30.7.1998 do 1.1.2006 Českomoravská hypoteční banka, a.s.
Udělení licence: 1.1.1991
Zahájení činnosti: 10.1.1991