Banka 0600 Moneta Money Bank

MONETA Money Bank (dříve GE Money Bank a GE Capital Bank) je česká bankovní instituce, která byla dříve součástí finanční skupiny General Electric. Specializuje se na bankovní služby pro fyzické osoby a podnikatelské subjekty (především pak na malé a střední podniky).

Kontakt

Adresa: Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha🡕 4, Michle
IČO: 25672720
Telefon: 224 441 111; 224 443 636; 224 443 632
Fax: 224 441 500
Internet: www.gemoney.cz
Infolinka: 844 844 844
Kód banky: 0600
SWIFT: AGBA CZ PP

Kapitál

Základní kapitál zapsaný: 510 000 000,- Kč
Splacený: 510 000 000,- Kč
do 17.1.2005 GE Capital Bank, a.s.
Udělení licence: 18.5.1998
Zahájení činnosti: 22.6.1998